/cz/vinohrady

Vinohrady

POLOHA

Společnost VINIDI vlastní 50 ha vinohradu v katastru obce Báb, nedaleko Nitry. Prvotřídní poloha vinic, které se nachází na svahu s jižním a jiho-západním sklonem dává předpoklady na výrobu vín jedinečného charakteru a kvality. Orientace vinic ve směru sever – jih zajistí výborný zdravotní stav hroznů díky ideálnímu mikroklima, které zabezpečuje převažující průdění vzduchu.

PŮDA

Hnědozem a sprašové podloží jsou všeobecně vhodným stanoviskem na výsadbu vinohradů, ale rozdíl mezi průměrnou polohou a polohou, která si vydobude slávu a uznání znalců, je často doslova nepatrný. V Bábu na Malobábské hoře je sprašové podloží velmi bohaté na aktivní vápník. Díky této kombinaci jsou kořeny rostlin schopné pronikat velmi hluboko do půdy a čerpat tak potřebné živiny včetně vápníku. Vína z této půdy se vyznačují vysokým extraktem, mineralitou, jsou v pevné struktuře a mají mimořádný potenciál zrání.

PODNEBÍ

Vinohrady společnosti VINIDI se nachází ve stejné zeměpisné šířce jako ty pezinské. Tím však podobnost končí. Díky jižní a jiho-západní orientaci dokáže dozrávající hrozno využít podstatně delší sluneční svit. Zejména před západem slunce, kdy jsou slunečné paprsky teplejší než při východě slunce. Délka slunečního svitu a celkový součet teplot jsou neodmyslitelnou podmínkou dokonalého vyzrání hroznů.

AGROTECHNIKA

Díky souhře všech uvedených faktorů poskytují bábské vinohrady kvalitní surovinu i navzdory vysokým výnosům, kterými byly vinohrady zatěžované. To je však minulost. Bylo to neodpustitelné mrhání nevšedním potenciálem bábského vinohradu. Expresitiva našich vín je umocněná nekompromisním podřízením všech agrotechnických operací kvalitě budoucího vína. Zatížení vinného keře úrodou na úrovni max. 1,5 kg, v některých případech dokonce podstaně méně, je skutečně velkmi nízké. My však nemáme zájem vyrábět jen nadprůměrná vína a tak v zájmu dosáhnutí ultimativní kvality jsme ochotni zajít i za hranici ekonomické únosnosti.

vinohrad vinohrad vinohrad
vinidi