Aktuality

20. 4. 2017

Redakčný test časopisu Epikuros

VINIDI si overuje kvalitu svojich vín nielen na zahraničných súťažiach a nominačných súťažiach do NSV, ale i na odborných testoch akým napríklad bol I redakčný test časopisu Epikuros bielych suchých, polosuchých a polosladkých prívlastkových vín. V bielych suchých vínach získalo striebro Rulandské biele 2015,vzh, ktoré bolo ocenené striebrom aj na Vinalies Internationales v Paríži 2017 ako i na AWC Vienna 2016 a je ovenčené radou zlatých medailí z domácich súťaží a tým aj zaradené do Národného salónu vín 2016. Zlato v kategórii polosuchých a polosladkých vín získalo Chardonnay 2015, nz, tak isto ocenené množstvom zlatých medailí, bolo šampiónom a je zaradené do Národého salónu vín 2016.

aktualita
vinidi