Aktuality

21. 4. 2017

Víno Tirnavia

Týmto ročníkom sa súťaž Víno Tirnavia stala medzinárodnou súťažou. 20.- 21. apríla 2017 súťažilo 545 vín, čo vzhľadom na štatút neumožnilo organizátorom prideliť väčší počet ocenení. Tak sa stalo, že vína VINIDI získali len “2” striebra a to za vína Chardonnay 2016 a Cabernet Sauvignon 2012. Bodovým ocenením minimálne 84 však všetkých 8 súťažných vín VINIDI splnilo kritérium nominácie do Národného salónu vín SR.

aktualita
vinidi